13.2.07

Nyt fra Bolivia

Saa lykkedes det mig endelig at komme ind paa min blog, saa jeg kan opdatere jer om, hvordan det gaar herovre i det sydamerikanske. Vi har fuld knald paa hele tiden og endnu har der ikke vaeret tid til at skrive et eneste postkort.

Foerste uge tilbragte vi i hoejderne. Isaer var vi meget i El Alto, forstaden til La Paz. Det var her i 2003 at praesidenten blev tvunget til at flygte til Miami. El Alto, der ligger paa et plateau over La Paz, der ligger nede i en gryde. Beboerne i El Alto skal altsaa bare blokere de 2-4 indfaldsveje der er ned til regeringsbyen og saa er de afskaaret fra alt. Det var under samme blokade, at 58 bolivianere mistede livet, da praesidenten satte militaeret ind for at rydde modstanden af vejen. Men det hjalp ikke, og nu er han vaek. Istedet er verdens foerste indianske praesident, Evo Morales, ved magten og han er populaer. Isaer i hoejlandet. Alle steder heroppe er der en staerk fornemmelse af haab og alle taler om "El Gambio" - forandringen der er paa vej.

Den maerker indianerne i det sydlige Bolivia nu ikke meget til. Det er saa langt vaek fra La Paz, at staten ikke har meget magt her. Kun den lokale borgmester, der bruger politibilen som sin egen private bil, taler om alt det gode han vil goere og i oevrigt har fem familier til at arbejde for sig under slavelignende tilstande. Hernede er det de faerreste guarani-indianere, der opnaar at faa mindsteloennen paa 20 bolivianos (ca. 16 kr.) om dagen. Og isaer ikke kvinderne, for som hacienda-ejerne siger: De laver jo ikke saa meget som maendene, saa de faar 5-7 bs. om dagen. Nogle helt ned til tre. Desuden skylder mange af dem penge til haciendaejerne - maaske er det en gaeld de har arvet fra deres foraeldre, men resultatet er at de gaar i aarevis uden reel loen og uden at vide om gaelden bliver mindre. Hvad den i oevrigt sjaeldent goer, for ofte er folk noedt til at koebe sukker, toej, coca og saa videre hos el patron og det til overpris og det bliver saa bare skrevet paa regningen, der stiger og stiger. Saa her er ingen tro paa forandring - ikke hos dem, der lever paa haciendaerne. Og ejerne oensker den ikke.

Efter en uge paa landet er vi naaet til Santa Cruz som er en af Bolivias rige byer. Det er her haciendaejerne har store huse og det er dem og alle de andre rige, der sidder paa magten her. Det er landets opposition findes. Og det ville vaere synd at sige, at Evo er ligesaa populaer her som i hoejlandet. Her skal jeg lave turens sidste interviews og saa tager vi til karneval i byen Oruro og hjemad paa mandag.

Jeg skal lave en opdatering mere med billeder fra turen, naar jeg vender hjem.